Pàgines

16 de des. 2014

Log detallat Synology Backup

Els missatges d'error del DSM quan falla una còpia de seguretat són molt poc descriptius i, tot sovint, ens diu que falla però no podem descobrir fàcilment el motiu.

Si volem més detalls, podem accedir via ssh i llistar:
/var/log/rsync.error

Els missatges que es mostre a l'entorn web del DSM són a:
 /var/log/synolog/synobackup.log