Pàgines

10 d’abr. 2014

Ajuntar / concatenar videos (pel·lícules...)

Per ajuntar / concatenar dos fitxers de video només cal usar 'avimerge' (avi):

avimerge -o videoSortida.avi -i video1.avi video2.avi video3.avi