Pàgines

11 de febr. 2012

Problemes USB amb VMware Workstation i VirutalBox en host Linux

Em vaig trobar amb la impossibilitat de poder interactuar amb els dispositius USB des de VMware Workstation i de VirtualBox en una màquina host Linux. En aquest post us comento la solució que m'ha funcionat gràcies als companys de la llista de debian en català.

El símptoma és que ni VMware Worstation 8.0.1 ni VirtualBox 4.1.0 (versió lliure) et permet escollir cap dispositiu USB per connectar-lo a la Màquina Virtual (linux o windows). És a dir, si vas a VirtualBox al menú de la VM a "Dispositius >> Dispositius USB" aquest apareix en blanc. I si vas a VMware WorkStation passa exactament el mateix anant a  "VM >> Removable Devices" que no apareix el USB que tens connectat. 

Per solucionar-ho m'han calgut realitzar 3 operacions:
1- Afegir el meu usuari linux dins del grup 'vboxusers'
2- Instal·lar la versió no lliure de VirtualBox 4.1.8
3- Instal·lar l'extensió de VirtualBox Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.8-75467.vbox-extpack

L'entorn on s'ha trobat el problema i aplicat la solució és:
- Sistema Operatiu: Linux Mint Debian Editon (basat en debian testing)
- Nucli: 3.0.0

Passem al detall de la solució.

1- Afegir usuari dins 'vboxusers' escrivim al terminal cat /etc/group | grep vboxusers per veure si el nostre usuari hi apareix. Si no hi apareix cal que l'afegim.

2- La instal·lació de la versió no lliure de VirtualBox és recomanable instal·lar-ho dels repositoris de la distribució. A la pàgina de virtualbox hi ha els repositoris que ens cal afegir VirtualBox 4.1.8. 
-Afegim el repositori:
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian squeeze contrib non-free 
-En el terminal executem
wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
- Ara ja podem instal·lar (actualitzar) el VirtualBox
sudo apt-get update
sudo apt-get install virtualbox-4.1
- Només manca instal·lar dkms
sudo apt-get install dkms  

3- Instal·lem l'extensió de VirtualBox des de http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.1.8/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.8-75467.vbox-extpack   

Fonts per la solució:
1- Llista catalana de debian de lists.debian.org, el fil:
http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2012/02/msg00066.html
2- www.virtualbox.org
  -https://www.virtualbox.org/manual/ch12.html#usb_linux

Comandes útils:
- llistar usb's connectats: lsusb
- monitoritzar activitat dels usb: udevadm monitor