Pàgines

24 de des. 2010

Ubuntu, crossover, office 2007 i introducció de caràcters "Alt Gr+key" tipus @ ~ ` ^

A vegades després d'instal·lar el crossover i l'office (versió que sigui) ens trobem amb el problema que no podem introduir caràcters tipus (Alt Gr+key) like @ ~ ` ^. Per solucionar-ho cal anar a 'Administració>Suport d'Idioma' i 'Preferències>Teclat'.


A la configuració d'idioma només cal assegurar-se que estigui instal·lada la llengua que vulgueu i aplicar la configuració a tot el sistema, encara que ja ho hagueu fet cal repetir operació. Cal fer-ho a les dues pestanyes 'Idioma' i 'Text'.


A la configuració del teclat aneu a la pestanya 'disposicions' cal fer el mateix que l'anterior, un cop configurat aplicar-ho a tot el sistema.


Si després obrim l'outook ja hauríem de poder introduir el caràcters @ ~ ` ^. Si no fos així, us recomano que reinicieu l'ordinador.

6 de des. 2010

Instal·lar Jupiter en eeepc 1000H amb ubuntu 10.04 Lucid Lynx

Jupiter és una eina que apunta maneres amb el control de Wifi, Resolució,... dels netbooks. De moment, la única pega que li he trobat és el fet que quan puges la resolució a 1024x768 la pantalla s'encongeix enlloc d'estendre l'escriptori.

Instal·lació de Jupiter (per netbooks)
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/jupiter
sudo apt-get update
sudo apt-get install jupiter
sudo apt-get install jupiter-support-eee  

12 de nov. 2010

Ubuntu 10.04: mostrar icones Paperera, Carpeta Usuari, Xarxa a l'Escriptori

Per mostrar a l'escriptori les icones de Xarxa, Carpeta usuari i Paperera es pot aconseguir seguint els següents passos. Els quals, val a dir, són molt simples però gens intuïtius.


1.- Pitjar 'Alt + F2' per mostrar el diàleg d'executar on hi escriurem 'gconf-editor'.


2.- Anem a la clau '/apps/nautilus/desktop/' on hi trobarem totes les opcions configurable de l'Escriptori. De la majoria de claus que hi apareixen veureu que se'ns permet triar el nom (valor) de la icona i si la volem visible, o no. 


Per exemple, per tal que aparegui la icona de la Paperera a l'escriptori hauriem de seleccionar (activar) 'trash_icon_visible'. Si, a més, volem que enlloc de 'Paperera' hi digui 'destructora' hauríem d'escriure a 'trash_icon_name'='desctructora'. De totes maneres, hi ha una altra manera més senzilla de canviar el nom de les icones que és fer clic amb el botó de la dreta i seleccionar 'canviar nom', com sempre es fa amb els fitxers.


3.- Un cop fet això ja ens apareixeran a l'Escriptori les icones que volíem.3 d’ag. 2010

instal·lació google earth en ubuntu 10.04 i Linux Mint Debian Edition (problemes-solucions)

Per instal·lar Google Earth en Ubuntu 10.04 cal descarregar l'aplicació des de 'earth.google.com' (GoogleEarthLinux.bin). Els passos a seguir serien:

1- Instal·lar des del Synaptic el paquet 'googleearth-package'
2- descarregar GoogleEarthLinux.bin des de 'earth.google.com
3- Des del terminal executar:
chmod +x GoogleEarthLinux.bin
./GoogleEarthLinux.bin

Problema amb finesetra negra (no apareix bola món)
Si arrencant GoogleEarth ens apareix la finestra de la bola del món totalment negra és degut al fet que l'execució del programa es basa amb l'usuari 'root'.

Ubuntu:
Per solucionar-ho cal esborrar la carpeta que conté el/s fitxer/s de configuració (es crea automàticament la primera vegada que arrenca el programa). Per fer-ho, des del terminal:
sudo nautilus
esborrem carpeta: /root/.config/Google
esborrem carpeta: /nom_usuari/.config/Google

Linux Mint Debian Edition:
instalar nvidia-glx-ia32 
apt-get install nvidia-glx-ia32

Si ara tornem a executar el programa (Aplicacions > Internet > Google Earth) ja ens haruia d'aparèixer la bola del món, sense pantalla negra.

28/02/2011 - Problema amb instal·lació versió 6 de google earth

Cal instal·lar prèviament les biblioteques LSB 4.0 (Linux Standard Base). Això es pot fer des del mateix synaptic o bé 'sudo apt-get install lsb-core'


També caldria:

chmod +x GoogleEarthLinux.bin
./GoogleEarthLinux.bin --target /tmp/ge

Aquí pot sorgir l'error:
           setup.data/setup.xml:1: parser error : Document is empty
        setup.data/setup.xml:1: parser error : Start tag expected, ‘<' not found
          Couldn't load 'setup.data/setup.xml'

Llavors podem executar el següent per solucionar-ho:
./GoogleEarthLinux.bin --target /tmp/ge
cd /tmp/ge/setup.data/bin/Linux/x86/   (for 64-bit: cd /tmp/ge/setup.data/bin/Linux/x86_64/)
mv setup.gtk setup.gtk2
cd /tmp/ge
./setup.sh


26/04/2011-Problema amb fonts il·legibles i estranyes (tipus caràcters cirílics)
per solucionar-ho he desinstalat i instalat les fonts de la següent manera:

sudo apt-get remove ttf-mscorefonts-installer
sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer

27 de juny 2010

aplicacions pre-compilades

http://linuxappfinder.com

Instal·lar eee-control en eeepc 1000H amb ubuntu 10.04 Lucid Lynx

eee-control m'ha funcionat perfectament durant molt de temps. Desafortunadament l'autor ha discontinuat el projecte...la nova eina que apunta funcionar molt bé és Jupiter que està disponible via ppa. 

EEE-CONTROL
Per instal·lar eee-control en eeepc 1000H amb ubuntu 10.04 Lucid Lynx, seguim els següents passos:
1.- afegir repositori:
ppa:eee-control/eee-control

2.- actualitzem repositoris i instal·lem el paquest:
sudo aptitude update && sudo aptitude install eee-control
ACTIVAR Fn KEYS

Podria ser que ens donés un error de comunicació amb 'eee-control-daemon'. Ho solucionem modificant la línia que posa GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT de l'arxiu '/etc/default/grub':
sudo gedit /etc/default/grub


On diu:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash”
Afegim 'acpi_osi=Linux' al final:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash acpi_osi=Linux”

I actualitzem el grub:
sudo update-grub

22 de juny 2010

Desinstal·lar escriptori de Ubuntu Netbook Edition 10.04 Lucid Lynx

Per desinstal·lar l'ubuntu netbook desktop, és a dir, l'escriptori que porta per defecte aquesta versió d'ubuntu, només cal anar al synaptic i desinstal·lar els següents paquets:
- maximus (i els paquets associats que ens proposi)
- netbook-launcher
- netbook-launcher-efl
- ubuntu-netbook-default-settings 

i instal·lar el següent paquet:
- ubuntu-desktop


Apliquem els canvis des del Synaptic i reiniciem.

Quan reiniciem recuperarem l'escriptori normal d'ubuntu.

20 de maig 2010

Instal·lar Adobe AIR en Ubuntu 10.04 64 bits Lucid Lynx

 1. wget http://taurinocerveza.com/scripts/getlibs-all.deb
 2. wget http://airdownload.adobe.com/air/lin/download/latest/AdobeAIRInstaller.bin
 3. sudo dpkg -i getlibs-all.deb
 4. sudo apt-get install lib32asound2 lib32gcc1 lib32ncurses5 lib32stdc++6 lib32z1 libc6 libc6-i386 lib32nss-mdns ia32-libs
 5. sudo chmod +x AdobeAIRInstaller.bin
 6. sudo getlibs –l ./AdobeAIRInstaller.bin
 7. sudo getlibs ./AdobeAIRInstaller.bin
 8. sudo getlibs -l libgnome-keyring.so
 9. sudo getlibs -l libgnome-keyring.so.0
 10. sudo getlibs -l libgnome-keyring.so.0.1.1
 11. sudo getlibs -l libhal-storage.so.1
 12. sudo cp /usr/lib/libadobecertstore.so /usr/lib32
Referències:
http://www.glatelier.org/2010/03/how-to-adobe-air-2-0-y-tweetdeck-en-x-ubuntu-karmic-de-64-bits/


25 d’abr. 2010

gestió de carpetes compartides amb ubuntu 9.04 jaunty i 9.10 karmic (shares-admin)

er gestionar carptes compartides amb ubuntu ens caldrà, primer de tot, instal·lar els paquets necessaris de samba i de file sistem que són: samba i smbfs

1- obrim el terminal per instal·lar els paquets 'smbfs','samba' i 'winbind':
             sudo apt-get install smbfs samba winbind
2- reiniciem ordinador
Ja tenim instal·lat el programari necessari per tal de poder compartir carpetes.  Ara només ens quedea afegir els permisos necessaris per tal de poder compartir.
1- Dins de "sistema >> administració >> usuaris i grups" afegim el permís d'administrar carpetes a la xarxa local en el perfil del nostre usuari
2- Ara cal que afegim l'usuari i la contrasenya a samba que ens permetrar mapejar unitats de xarxa local. Per fer-ho pitgem ALT+F2 i escrivim 'gksudo shares-admin'
3- Dins de les propietats generals cal escollim un nom de grup de treball. El nom que vulguem.

4- Ara només ens queda seleccionar l'usuari nostre

5- Assignem una contrasenya pel nostre usuari. Aquesta no té perquè ser la mateixa d'inici de sessió, és la contrasenya que farà servir l'usuari 'usuari' per tal de connectar remotament una carpeta compartida.


forçar la resolució de pantalla ubuntu

editant fitxer /etc/X11/xorg.conf:

Section "Device"
    Identifier    "Configured Video Device"
EndSection

Section "Monitor"
    Identifier    "Configured Monitor"
    VendorName     "Unknown"
    ModelName      "Samsung SyncMaster"
    HorizSync       30.0 - 61.0
    VertRefresh     56.0 - 75.0
    Option         "DPMS"

EndSection

Section "Screen"
    Identifier    "Default Screen"
    Monitor        "Configured Monitor"
    Device        "Configured Video Device"
    DefaultDepth    24
    SubSection "Display"
        Modes        "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection

EndSection

23 d’abr. 2010

Instal·lar Adobe Flash 64 bits en Ubuntu 9.10 Karmic 64 bits

1- descarreguem Adoble Flash 64 bits de: http://labs.adobe.com/downloads/flashplayer10_64bit.html
2- descomprimim
3- tanquem totes les finestres de navegador
4- Pressionem ALT+F2 i escrivim: gksudo nautilus /usr/lib/flashplugin-installer
5- Se'ns obrirà una finestra de gestor de fitxers
6- Copiem l'arxiu que hem descomprit dins la finestra que se'ns ha obert, cal sobreescriure !!

Per instal·lar el plugin a firefox fem un procediment similar:
-Passos del 1 al 3 idèntics a l'anterior i després:
4- Pressionem ALT+F2 i escrivim: gksudo nautilus /usr/lib/mozilla/plugins
5- Se'ns obrirà una finestra de gestor de fitxers
6- Copiem l'arxiu que hem descomprit dins la finestra que se'ns ha obert, cal sobreescriure !!

Instal·lació Adobe Reader en ubuntu 64 bits

opció1: La versió oficial d'Adobe Reader per linux és de 32 bits. Per instal·lar-la en un sistema de 64 bits ubuntu cal forçar que ignori l'arquitectura, tal i com mostra la següent comanda:

sudo dpkg -i --force-architecture AdbeRdr9.3.2-1_i386linux_enu.deb 

La pàgina de descàrrega oficial de l'Adobe Reader és:
http://get.adobe.com/reader/otherversions/ 

 opció2: descarregar la versió compilada per l'arquitectura adequada des de http://linuxappfinder.com/package/acroread

22 d’abr. 2010

Llista de paquests instal·lats per instal·lació nova

Expliquem com extreure el llistat de TOTS paquets instal·lats i reinstal·lar-los en una instal·lació nova. Per exemple, instal·lació de 0 o upgrade de versió.

Notes:
1- si els paquets no són a llista de repositoris oficials, òbviament, no es podran instal·lar fins que no s'afegeixi el repositori manualment.
2- si és upgrade de versió podria ser que alguns paquets no es poguessin instal·lar per incompatibilitats.

Aquesta comanda genera el fitxer 'llista_paquets' que conté la llista sencera:
sudo dpkg --get-selections | grep '[[:space:]]install$' | \awk '{print $1}' > llista_paquets

la següent comanda instal·larà (si és possible) tots els paquests del fitxer llistat 'llista_paquets':
cat llista_paquets | xargs sudo apt-get install -y

La solució al problema que no es puguin instal·lar alguns paquets és tan simple com esborrar-los de la llista de paquests generada. Caldria editar-la amb el gedit i anar esborrant la línia on aparegui cada paquet conflictiu.

17 d’abr. 2010

Crear paperera per NTFS o FAT32 Ubuntu 9.10, 10.04 i 18.04


Quan muntem particions NTFS o FAT32 en ubuntu, a vegades, quan esborrem els fitxers de l'esmentada partició no es pot enviar a la paperera.


El problema rau en el fet que no som els propietaris del punt de muntatge. Per solucionar-ho cal seguir els següents passos:
1- crear la carpeta '.Trash-1000' a l'arrel del punt de muntatge:

        /media/PARTICIÓ/.Trash-1000

2- editar el fitxer /etc/fstab i afegir a la línea corresponent a la partició (punt de muntatge) que ens insteressa les opcions uid i gid del nostre identificador d'usuari. Per saber el nostre identificador d'usuari executem des de terminal:
        $ id USUARI
i la resposta de serà de l'estil:
        uid=1000(USUARI) gid=1000(USUARI)

un parell d'exemples serien: 
        - UUID=B78F-C6CF /media/PARTICIÓ vfat defaults,utf8,umask=0,uid=1000,gid=1000 0 0
        - /dev/sdb1 /media/PARTICIÓ ntfs-3g defaults,locale=ca_ES.UTF-8,uid=1000,gid=1000 0 0


3- guardem el fitxer /etc/fstab i reinciem.


Per millorar la seguretat seria interssant usar umask de la següent manera:
UUID=UUID=B78F-C6CF   /media/dades    ntfs-3g defaults,locale=ca_ES.UTF-8,users,uid=1000,gid=1000,umask=017   0       0

9 d’abr. 2010

Instal·lació Clauer Linux IdCat en Ubuntu 9.10 i 10.04

Per ubuntu Natty 11.04 visiteu http://xiquetam.blogspot.com/2011/09/installacio-clauer-idcat-en-ubuntu-1104.html

La info d'aquest article fa referència a les versions del clauer 3.0.3 i 3.0.4. Per més info consulteu: http://clauer.nisu.org/linux
Us llisto els passos que m'han calgut seguir per tal d'aconseguir instal·lar el clauer linux idcat a ubuntu 9.10 Karmic Koala. Els mateixo passos m'han funcionat per la 10.04 Lucid Lynx.

La instal·lació de la versió 3.0.4 proposada per IdCat NO m'ha funcionat amb Ubuntu 9.10 Karmic Koala.

Anant a la web següent http://clauer.nisu.org/linux i seguint els passos detallats m'ha funcionat a tot a la primera (més avall).

El manual d'instal·lació d'idcat sí que serveix però no el programari subministrat.

Els següents paquests han estat necessaris per tal que funcioni tot plegat.

sudo apt-get install libssl-dev libssl-dev libssl0.9.8-dbg libssl0.9.8 g++
Un instal·lats els paquets anteriors ja pode passar a la instal·lació del programari del claur.
En un terminal execuem el següent (info extreta del manual d'idcat i de la web de nisu):
IMPORTANT: si el sistema és de 64 bits cal afegir el paràmetre --enable-64 a ./configure
1- $ wget "http://dwnl.nisu.org/dwnl/ClauerLinux-3.0.3.tar.gz/si" -O ClauerLinux-3.0.3.tar.gz
2- $ tar zxf ClauerLinux-3.0.3.tar.gz
3- $ cd ClauerLinux*
4- $ ./configure (o bé ./configure --enable-64)
5- $ sudo make
6- $ sudo make install
7- $ /etc/init.d/clos start
8- $ exit
Per instal·lar-ho al Firefox:
firefox-install-pkcs11.sh
Aquesta darrera comanda NO m'ha funcioant, el que he fet ha estat afegir manualment el dispositiu de seguretat des del firefox de la següent manera:


Per comprovar que tot ha anat correctament podem anar a la pàgina del CatCert que ens permet generar una prova de signatura electrònica: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_4_prova_signatura.jsp


8 d’abr. 2010

configuració 2 monitors amb Nvidia

Per configurar Nvidia amb monitor dual (dos monitors) generalment dona el següent error. 

 failed to parse X config file

Per solucionar-ho he executat configuració d'nvidia des de la línia de comandes com a root.

sudo mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.backup
sudo nvidia-xconfig
gksudo nvidia-settings

5 d’abr. 2010

OpenShot no arrenca en Ubuntu 9.10 Karmic

De cop i volta em deixar d'arrencar el Openshot 1.1.2 sense saber perquè. Després de googlejar un temps he descobert que existeix conflicte entre MLT de Kdelinve i el d'OpenShot (en aquest cas v.1.1.2). Aquest fa que que després d'instalar el Kdenlive o actualitzar-lo deixa d'arrencar l'OpenShot tot i que ambdós programes estiguin totalment ben instal·lats.


Si s'executa des del terminal 'openshot' apareix el següent error:
usuari@ordinador:~$ openshot
--------------------------------
   OpenShot (version 1.1.2)
--------------------------------
*** ERROR: MLT Python bindings failed to import ***
*** ERROR: MLT Python bindings failed to import ***
Exception in thread Thread-1:
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python2.6/threading.py", line 525, in __bootstrap_inner
    self.run()
  File "/usr/lib/pymodules/python2.6/openshot/classes/thumbnail.py", line 170, in run
    mlt.Factory().init()
NameError: global name 'mlt' is not defined

-------------------------------------------------------
Error:  OpenShot has not been installed in the Python path.
(Both the site-packages and /usr/share/openshot folders were checked)

Use the following command to install OpenShot:
  $ sudo python setup.py install


La solució consisteix en executar la següent línia en el terminal:

sudo ln -s $(ls -C /usr/lib/libmlt++.so.* | cut -f 1 -d' ') /usr/lib/libmlt++.so.2


La segona opció (jo no la he provat), consisteix en desinstalar completament kdenlive i openshot i, després, instalar l'openshot.


Esperem que amb la nova versió Lucid Lynx en la que OpenShot estarà en els repositoris estàndards, ja no succeeixi això.

En algunes fonts citen que el problema és amb el Python però qualsevol de les solucions que vaig trobar relacionades amb Python no em van arreglar el problema. 
 
La solució ha estat extreta de la font següent:
http://sliceoflinux.com/2010/03/11/openshot-1-1-no-se-ejecuta-en-ubuntu-9-10-karmic-koala-resuelto/

25 de febr. 2010

Instal·lació Ubuntu 9.10 karmic, no apareixen particions o bé apareixen com a RAID

Si no apareixen les particions durant la instal·lació d'ubuntu 9.10 karmic, o bé, reconeix més d'un disc com si fos un RAID. La solució que m'ha funcionat perfectament és:

1- arencar amb la Live CD i desinstalar (amb synaptic) el paquet 'dmraid' i NOMÉS aquest paquet.

2- sense aquest paquet instal·lat a la Live CD vaig poder instal·lar sense cap mena de problema, ja m'apareixien totes les particions durant la instal·lació

Googlejant vaig veure que el problema estava amb el paquet 'dmraid' i que era un bug que ja estava detectat
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1412604&highlight=dmraid

Actualitzacions Kernel. IMPORTANT !!
Un cop tenim la ubuntu instal·lada, si s'instala 'Gparted' llavors també s'instal·la el 'dmraid' que dona problemes. La solució és no instal·lar el 'dmraid' o que abans de fer una actualització de kernel s'eborrés el paquet 'dmraid'.

7 de febr. 2010

Avermedia - AVerTV DVB-T Volar A808 en Ubuntu 9.10 Karmic Koala i 10.04 Lucid Lynx

Per fer funcionar AVerTV DVB-T Volar A808 amb interfície USB 2.0 en Ubuntu 9.10 Karmic Koala i 10.04 Lucid Lynx cal seguir els següents passos:

 1. Instal·lar el paquest 'linux-firmware-nonfree'. Instal·lar
 2. Instal·lar el paquest 'me-tv'. Instal·lar
 3. Amb 10.04 també he instal·lat 'Video for Linux 2 Universal Control Panel'. Instal·lar
 4. Ara ja es pot visualitzar la televisió amb 'me-tv'
 Les fonts per instal·lar-ho tot plegat han estat: