Pàgines

3 d’ag. 2010

instal·lació google earth en ubuntu 10.04 i Linux Mint Debian Edition (problemes-solucions)

Per instal·lar Google Earth en Ubuntu 10.04 cal descarregar l'aplicació des de 'earth.google.com' (GoogleEarthLinux.bin). Els passos a seguir serien:

1- Instal·lar des del Synaptic el paquet 'googleearth-package'
2- descarregar GoogleEarthLinux.bin des de 'earth.google.com
3- Des del terminal executar:
chmod +x GoogleEarthLinux.bin
./GoogleEarthLinux.bin

Problema amb finesetra negra (no apareix bola món)
Si arrencant GoogleEarth ens apareix la finestra de la bola del món totalment negra és degut al fet que l'execució del programa es basa amb l'usuari 'root'.

Ubuntu:
Per solucionar-ho cal esborrar la carpeta que conté el/s fitxer/s de configuració (es crea automàticament la primera vegada que arrenca el programa). Per fer-ho, des del terminal:
sudo nautilus
esborrem carpeta: /root/.config/Google
esborrem carpeta: /nom_usuari/.config/Google

Linux Mint Debian Edition:
instalar nvidia-glx-ia32 
apt-get install nvidia-glx-ia32

Si ara tornem a executar el programa (Aplicacions > Internet > Google Earth) ja ens haruia d'aparèixer la bola del món, sense pantalla negra.

28/02/2011 - Problema amb instal·lació versió 6 de google earth

Cal instal·lar prèviament les biblioteques LSB 4.0 (Linux Standard Base). Això es pot fer des del mateix synaptic o bé 'sudo apt-get install lsb-core'


També caldria:

chmod +x GoogleEarthLinux.bin
./GoogleEarthLinux.bin --target /tmp/ge

Aquí pot sorgir l'error:
           setup.data/setup.xml:1: parser error : Document is empty
        setup.data/setup.xml:1: parser error : Start tag expected, ‘<' not found
          Couldn't load 'setup.data/setup.xml'

Llavors podem executar el següent per solucionar-ho:
./GoogleEarthLinux.bin --target /tmp/ge
cd /tmp/ge/setup.data/bin/Linux/x86/   (for 64-bit: cd /tmp/ge/setup.data/bin/Linux/x86_64/)
mv setup.gtk setup.gtk2
cd /tmp/ge
./setup.sh


26/04/2011-Problema amb fonts il·legibles i estranyes (tipus caràcters cirílics)
per solucionar-ho he desinstalat i instalat les fonts de la següent manera:

sudo apt-get remove ttf-mscorefonts-installer
sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer