Pàgines

25 de nov. 2013

Instal·lar Webcam Ricoh (r5u870) HP Pavilion dv9000 en Linux Mint Debian Edition (LMDE) kernel 3.10 (update 7)

Busquem el model de la càmera del portàtil (dv9050ea).

usuari@ordinador ~ $ lsusb
Bus 005 Device 003: ID 05ca:1810 Ricoh Co., Ltd Pavilion Webcam [R5U870]

Seguim els següents passos:

$ su
$ apt-get install libglib2.0-dev libusb-dev build-essential gcc automake mercurial
$ hg clone http://bitbucket.org/ahixon/r5u87x/
$ cd r5u87x
$ make
$ sudo make install
$ sudo r5u87x-loader --reload


Instal·lem 'cheese' i comprovem que ja ens detecta la webcam.

Fonts: https://bitbucket.org/ahixon/r5u87x/overview

Linux Mint Debian (mate o cinnamon) desactivar beep finestra entrada (login)

Per desactivar beep de login (bastant desagradable):

- Menú >> Preferències >> Finestra d'entrada
- Pestanya accessibilitat
- Sota de "sons" desactivar "Pantalla d'entrada preparada"

12 de maig 2013

Ubuntu 12.04 realtek rtl8723ae - instal·lació

$ sudo apt-get install build-essential linux-headers-generic linux-headers-`uname -r`
$ wget -O- http://dl.dropbox.com/u/57056576/DRIVERS/REALTEK/rtl_92ce_92se_92de_8723ae_linux_mac80211_0006.0514.2012.tar.gz | tar -xz
$ cd rtl_92ce_92se_92de_8723ae_linux_mac80211_0006.0514.2012
$ make
$ sudo make install
$ sudo modprobe rtl8723e


FONT: http://askubuntu.com/questions/139632/wireless-card-realtek-rtl8723ae-bt-is-not-recognized

30 d’abr. 2013

Instal·lació Ubuntu 12.04 o Trisquel 6 - problemes amb RAID

Si teniu dos, o més, discs de mida idèntica a vegades la instal·lació  d'Ubuntu 12.04 o Trisquel 6 mostra els discs com a raid. Si no volem aquesta situació i volem veure discs independents es pot fer el següent:

1- Cremar CD d'imatge (Ubuntu o Trisquel). 
NOTA: si creeu USB, a vegades no fucniona correctament el que vindrà a continuació.

2- Arrencar CD i a la primera pantalla on es pot triar si es vol instal·lar o provar el sistema s'ha d'escollir la opció F6 i seleccionar 'nodmraid'.

3-Arrencar mode prova amb la Live CD i desinstalar (amb synaptic) el paquet 'dmraid' i NOMÉS aquest paquet.

4- sense aquest paquet instal·lat ja haurieu de poder veure com l'instal·lador mostra els discs independents i sense RAID.

16 d’abr. 2013

Linux Mint Debian Edition 201303 - Autologin (entrada automàtica)

Per més que vagis a Preferències >> Comptes d'usuaris i activis 'Entrada Atuomàtica' no s'aconsgueix entrar al sistema de forma automàtica, sempre es para a la finestre de Login.

Per sol·lucionar-ho pots editar manualment el fitxer '/etc/mdm/mdm.conf' i afegir:

# MDM configuration

[daemon]
AutomaticLoginEnable=true
AutomaticLogin=USUARI


[security]

[xdmcp]

[greeter]

[chooser]

[debug]

15 d’abr. 2013

Instal·lar Virtualbox 4.2 a Debian Wheezy (testing) o Linux Mint Debian Edition (201303) + Usb's

Per instal·lar i tenir operatius els usb's a través de les màquines virtuals he seguit els següents passos:

1.- Descarregar la clau del repositori oficial de virtualbox:

$ wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -

2.- Afegir el repositori 'deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian wheezy contrib' a
/etc/apt/sources.list :

$ sudo nano /etc/apt/sources.list


3.- Actualitzar els paquets:

$ sudo apt-get update

4.- Netejar possibles instal·lacions prèvies de virtualbox:

$ sudo apt-get remove virtualbox*

5.- Instal·lar vitualbox 4.2 i dkms (aquest darrer acostuma a estar instal·lat):

$ sudo apt-get install dkms virtualbox-4.2

6.- Afegir usuari al grup 'vboxusers':

$ sudo adduser USUARI vboxusers
 

7.- Instal·lar extension pack:

http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.2.12/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.12-84980.vbox-extpack


8.- Reinciar màquina

9.- Caldrà instal·lar GuestAdditions a totes les màquines virtuals

Fonts: www.virtualbox.org