Pàgines

2 de des. 2014

Esborrat segur de contingut disc escrivint zeros (dd linux)

La sintaxi bàsica és: 
dd if=/dev/zero of=/dev/destination_partition
 
Amb la comanda dd omplim de zeros amb blocs de 1M (o 4k o més):
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1M  

NOTA:com més petit sigui el block, més seguretat es dona a l'esborrat però més trigarà l'escriptura

Amb el següent exemple, usant count escrivim 160 blocs de 1GB. Això ens serveix per omplir un disc de 160GB:
dd if=/dev/zero of=/dev/sda count=160 bs=1GB

També podem usar l'escriptura de dades aleatòria amb '/dev/random' però és molt més lenta que '/dev/zero':
dd if=/dev/urandom of=/dev/sda bs=1M

Fonts:

http://en.wikipedia.org/wiki/Dd_%28Unix%29#Disk_wipe
https://en.wikipedia.org/wiki//dev/zero
https://es.wikipedia.org/wiki//dev/zero
https://es.wikipedia.org/wiki/Dd_(Unix)