Pàgines

18 de febr. 2015

Instal·lar LibreOffice 4 a Debian 8 Jessie (DI-RC1) i Linux Mint Debian Edition (LMDE 201403)

Cinnamon té en els seus repositoris LibreOffice 4.1. Si volem actualitzar a versions més noves de LibreOffice el més recomanable es realitzar una instal·lació manual baixant els fitxers des de http://www.libreoffice.org/. La opció fer-ho afegint repositoris oficials de Debian (testing o unstable)  comporta el risc d'eliminar paquets necessaris per LMDE i no ho recomano. 

Els següents passos són compatibles per instal·lar LibreOffice 4.3.6 o 4.4.1 de 32 o 64 bits.  Els següents passos il·lustren la instal·lació de LibreOffice 4.4.1 de 64 bits. Si aquesta no és la vostra opció caldrà que modifiqueu adequadament el nom dels fitxers.

1.- Descarreguem els paquests necessaris des de: http://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/
 

Cal descarregar 3 fitxers:
a) Paquet LibreOffice:
LibreOffice_4.X.X_Linux_x86-64_deb.tar.gz
wget http://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/4.4.1/deb/x86_64/LibreOffice_4.4.1_Linux_x86-64_deb.tar.gz
 
b) Paquet d'interfície d'usuari: LibreOffice_4.X.X_Linux_x86-64_deb_langpack_ca.tar.gz 

wget http://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/4.4.1/deb/x86_64/LibreOffice_4.4.1_Linux_x86-64_deb_langpack_ca.tar.gz
c) Paquet d'ajuda: LibreOffice_4.X.X_Linux_x86-64_deb_helppack_ca.tar.gz

wget http://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/4.4.1/deb/x86_64/LibreOffice_4.4.1_Linux_x86-64_deb_helppack_ca.tar.gz

2.- Descomprimim els 3 arxius:
tar zxvf LibreOffice_4.*_Linux_x86-64_deb.tar.gz
tar zxvf LibreOffice_4.*_Linux_x86-64_deb_langpack_ca.tar.gz
tar zxvf LibreOffice_4.*_Linux_x86-64_deb_helppack_ca.tar.gz
 


3.- És molt important desinstal·lar qualsevol instal·lació prèvia de LibreOffice abans d'iniciar la nova instal·lació. Per fer-ho obrim el terminal i executem:
apt-get purge libreoffice?

4.- Instal·lem els '.deb' que hi ha dins la carpeta 'DEBS' de cadascuna de les carpetes descomprimides i instal·lem amb (dpkg -i *.deb):
dpkg -i LibreOffice_4.*_Linux_x86-64_deb/DEBS/*.deb
dpkg -i LibreOffice_4.*_Linux_x86-64_deb_langpack_ca/DEBS/*.deb
dpkg -i LibreOffice_4.*_Linux_x86-64_deb_helppack_ca/DEBS/*.deb


5.-Cal reiniciar cinnamon per tal de poder visualitzar els enllaços a l'apiicació des del menú d'aplicacion, o bé, reinciar. Per reiniciar Cinnamon pitgem 'ALT+F2' i executem'r' (de restart)

 

4 de febr. 2015

Fonts habituals de windows per a Debian

Fonts equivalents més habituals:

apt-get install ttf-mscorefonts-installer

Fonts subtitutives de Calibri i Cambria:

apt-get install fonts-crosextra-carlito fonts-crosextra-caladea

Si feu servir LMDE 201403 cal tenir el repositori (/etc/apt/sources.list):

deb http://http.debian.net/debian/ jessie non-free contrib main

Instal·lant el font-manager podreu visualitzar totes les fonts insrtal·lades al sistema: apt-get install font-manager