Pàgines

31 de des. 2014

Desaparició icona update (applet) linux mint debian

Si jugant amb els repos de testing, sense voler, us heu carregat la icona (applet) d'actualització de Mint Debian només cal que, usant els repositoris de testing actualitzeu:
1.- libgtk2.0-0 (2.24.25-1)
2.- libgtk-3-0 (3.14.3-1)

fonts:
http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=190&t=181367

16 de des. 2014

Log detallat Synology Backup

Els missatges d'error del DSM quan falla una còpia de seguretat són molt poc descriptius i, tot sovint, ens diu que falla però no podem descobrir fàcilment el motiu.

Si volem més detalls, podem accedir via ssh i llistar:
/var/log/rsync.error

Els missatges que es mostre a l'entorn web del DSM són a:
 /var/log/synolog/synobackup.log

2 de des. 2014

Esborrat segur de contingut disc escrivint zeros (dd linux)

La sintaxi bàsica és: 
dd if=/dev/zero of=/dev/destination_partition
 
Amb la comanda dd omplim de zeros amb blocs de 1M (o 4k o més):
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1M  

NOTA:com més petit sigui el block, més seguretat es dona a l'esborrat però més trigarà l'escriptura

Amb el següent exemple, usant count escrivim 160 blocs de 1GB. Això ens serveix per omplir un disc de 160GB:
dd if=/dev/zero of=/dev/sda count=160 bs=1GB

També podem usar l'escriptura de dades aleatòria amb '/dev/random' però és molt més lenta que '/dev/zero':
dd if=/dev/urandom of=/dev/sda bs=1M

Fonts:

http://en.wikipedia.org/wiki/Dd_%28Unix%29#Disk_wipe
https://en.wikipedia.org/wiki//dev/zero
https://es.wikipedia.org/wiki//dev/zero
https://es.wikipedia.org/wiki/Dd_(Unix)