Pàgines

25 de nov. 2013

Instal·lar Webcam Ricoh (r5u870) HP Pavilion dv9000 en Linux Mint Debian Edition (LMDE) kernel 3.10 (update 7)

Busquem el model de la càmera del portàtil (dv9050ea).

usuari@ordinador ~ $ lsusb
Bus 005 Device 003: ID 05ca:1810 Ricoh Co., Ltd Pavilion Webcam [R5U870]

Seguim els següents passos:

$ su
$ apt-get install libglib2.0-dev libusb-dev build-essential gcc automake mercurial
$ hg clone http://bitbucket.org/ahixon/r5u87x/
$ cd r5u87x
$ make
$ sudo make install
$ sudo r5u87x-loader --reload


Instal·lem 'cheese' i comprovem que ja ens detecta la webcam.

Fonts: https://bitbucket.org/ahixon/r5u87x/overview

Linux Mint Debian (mate o cinnamon) desactivar beep finestra entrada (login)

Per desactivar beep de login (bastant desagradable):

- Menú >> Preferències >> Finestra d'entrada
- Pestanya accessibilitat
- Sota de "sons" desactivar "Pantalla d'entrada preparada"