Pàgines

14 de març 2015

Google Calendar i Contactes integrat amb Icedove 31.5.0 (Thunderbird) a Debian 8.0 Jessie (testing)

Els passos per tenir el Calendari de Google integrat amb Icedove (Thunderbird) són els següents (de manera resumida):

1.- Instal·lar Icedove i google-calender-provider
2.- Instal·lar complement Lightining a  Icedove i Google Contacts
3.- Afegir Calendari(s) a Icedove

1.- Instal·lar Icedove i google-calender-provider2.- Instal·lar complement Lightining a  Icedove3.- Afegir Calendari(s) a Icedove