Pàgines

30 d’abr. 2013

Instal·lació Ubuntu 12.04 o Trisquel 6 - problemes amb RAID

Si teniu dos, o més, discs de mida idèntica a vegades la instal·lació  d'Ubuntu 12.04 o Trisquel 6 mostra els discs com a raid. Si no volem aquesta situació i volem veure discs independents es pot fer el següent:

1- Cremar CD d'imatge (Ubuntu o Trisquel). 
NOTA: si creeu USB, a vegades no fucniona correctament el que vindrà a continuació.

2- Arrencar CD i a la primera pantalla on es pot triar si es vol instal·lar o provar el sistema s'ha d'escollir la opció F6 i seleccionar 'nodmraid'.

3-Arrencar mode prova amb la Live CD i desinstalar (amb synaptic) el paquet 'dmraid' i NOMÉS aquest paquet.

4- sense aquest paquet instal·lat ja haurieu de poder veure com l'instal·lador mostra els discs independents i sense RAID.

16 d’abr. 2013

Linux Mint Debian Edition 201303 - Autologin (entrada automàtica)

Per més que vagis a Preferències >> Comptes d'usuaris i activis 'Entrada Atuomàtica' no s'aconsgueix entrar al sistema de forma automàtica, sempre es para a la finestre de Login.

Per sol·lucionar-ho pots editar manualment el fitxer '/etc/mdm/mdm.conf' i afegir:

# MDM configuration

[daemon]
AutomaticLoginEnable=true
AutomaticLogin=USUARI


[security]

[xdmcp]

[greeter]

[chooser]

[debug]

15 d’abr. 2013

Instal·lar Virtualbox 4.2 a Debian Wheezy (testing) o Linux Mint Debian Edition (201303) + Usb's

Per instal·lar i tenir operatius els usb's a través de les màquines virtuals he seguit els següents passos:

1.- Descarregar la clau del repositori oficial de virtualbox:

$ wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -

2.- Afegir el repositori 'deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian wheezy contrib' a
/etc/apt/sources.list :

$ sudo nano /etc/apt/sources.list


3.- Actualitzar els paquets:

$ sudo apt-get update

4.- Netejar possibles instal·lacions prèvies de virtualbox:

$ sudo apt-get remove virtualbox*

5.- Instal·lar vitualbox 4.2 i dkms (aquest darrer acostuma a estar instal·lat):

$ sudo apt-get install dkms virtualbox-4.2

6.- Afegir usuari al grup 'vboxusers':

$ sudo adduser USUARI vboxusers
 

7.- Instal·lar extension pack:

http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.2.12/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.12-84980.vbox-extpack


8.- Reinciar màquina

9.- Caldrà instal·lar GuestAdditions a totes les màquines virtuals

Fonts: www.virtualbox.org