Pàgines

12 de nov. 2009

Error a l'intentar actualitzar Centos 5.4. Cannot find a valid baseurl for repo:....

Cal canviar el paràmetre enabled=1 a enabled=0 del fitxer /etc/yum.repos.d/CentOS-Media.repo i afegir enabled=1 als repositoris que no hi és de /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo.

Llisto passos seguits:
1- editar /etc/yum.repos.d/CentOS-Media.repo i afegir enabled=0
2- editar /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo i afegir enabled=1 a tots els repositoris. Alguns d'ells no tenen ni la opció escrita.
NOTA: cal tenir en compte d'esborrar els espais en blanc. això seria incorrecte 'enabled = 1' hauria de ser 'enabled=1'


els fitxers queden de la següent manera:


/etc/yum.repos.d/CentOS-Media.repo

 

# CentOS-Media.repo
#
# This repo is used to mount the default locations for a CDROM / DVD on
#  CentOS-5.  You can use this repo and yum to install items directly off the
#  DVD ISO that we release.
#
# To use this repo, put in your DVD and use it with the other repos too:
#  yum --enablerepo=c5-media [command]

# or for ONLY the media repo, do this:
#
#  yum --disablerepo=\* --enablerepo=c5-media [command]

[c5-media]
name=CentOS-$releasever - Media
baseurl=file:///media/CentOS/
        file:///media/cdrom/
        file:///media/cdrecorder/
gpgcheck=1
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5/etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo


# CentOS-Base.repo
#
# The mirror system uses the connecting IP address of the client and the
# update status of each mirror to pick mirrors that are updated to and
# geographically close to the client.  You should use this for CentOS updates
# unless you are manually picking other mirrors.
#
# If the mirrorlist= does not work for you, as a fall back you can try the
# remarked out baseurl= line instead.
#
#

[base]
name=CentOS-$releasever - Base
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5
enabled=1

#released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever - Updates
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/updates/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5
enabled=1

#packages used/produced in the build but not released
[addons]
name=CentOS-$releasever - Addons
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=addons
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/addons/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5
enabled = 1

#additional packages that may be useful
[extras]
name=CentOS-$releasever - Extras
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/extras/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5
enabled=1

#additional packages that extend functionality of existing packages
[centosplus]
name=CentOS-$releasever - Plus
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=centosplus
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/centosplus/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

#contrib - packages by Centos Users
[contrib]
name=CentOS-$releasever - Contrib
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=contrib
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/contrib/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

7 de nov. 2009

Instal·lació Ubuntu 9.10 Karmic Koala en Asus EeePC 1000H sense Netbook Launcher

Existeixen dues vies tenint en compte la procedència, és a dir, si es fa una instal·lació neta (des de zero) o bé es fa una actualització des de Ubuntu 9.04 Jaunty.

Ubuntu Netbook Rermix i Ubuntu Desktop són internament iguals. La única diferència són els paquets que porta específics la UNR tipus Maximus, desktop-launcher... 

Instal·lació nèta de Ubuntu 9.10 en EeePC 1000H
Per instal·lar la Ubuntu 9.10 Karmic Koala en Asus EeePC 1000H amb escriptori normal només cal:
 1. Baixar la imatge Ubuntu Desktop, no la UNR (*.iso). http://www.ubuntu.com/getubuntu/download

 2. Crear USB amb la iso de la distribució que ens hem baixat

 3. Arrencar el EeePc des de USB

 4. Instal·lar amb normalitat la distribució

 5. Actualitzar tots els paquets (sudo apt-get update) i reiniciar

 6. Després només queda instal·lar el paquet 'eee-applet' o bé 'eee-control'  (més avall explicat)

Actualització des de Ubuntu 9.04 a Ubuntu 9.10 en EeePC 1000H
 La versió actual 9.10 no incorpora el fantàstic 'desktop-switcher' i, personalment, prefereixo l'escriptori clàssic de gnome.

Els passos seguits per instal·lar Ubuntu Netbook Remix 9.10 sense l'escriptori foren ben simples:
 1. Instal·lar Ubuntu Netbook Remix 9.04

 2. Utilitzar l'intercanviador d'escriptoris 'desktop-switcher' i posar l'escriptori clàssic (Classic Desktop).

 3. Reiniciar i comprovar que es manté l'escriptori desitjat

 4. Fer un upgrade de versió mitjançant el gestor d'actualitzacions

 5. Després només queda instal·lar el paquet 'eee-applet' o bé 'eee-control'  (més avall explicat)

Aquest post següent explica una solució diferent però que, segons diuen, també els hi va funcionar.
http://www.ubuntu-es.org/?q=node/116488#comment-340069

Intal·lació de control de tecles de funció i d'altres funcions del Eeepc 1000H
 eee-control , o bé,  eee-applet 

Hi ha dues opcions, la més recomanable és la de 'eee-control' tot i que 'eee-applet' també funciona prou bé. En qualsevol cas, per instal·lar 'eee-applet' nomes cal anar al Gestor de Paquests synaptic.

Per tal que s'activi 'eee-applet' cada vegada que engeguem l'ordinador cal afegir una entrada a 'preferències >> aplicacions d'inici'.
                                        
Un cop instal·lat cal activar l'opció 'catch hotkeys' per tal de poder usar les tecles de funció del EeePc. Per fer-ho cal que pitgem amb el botó de la dreta sobre de la icona 'eee-applet' i entrar a 'preferences'.

Per instal·lar 'eee-control' es pot anar a http://greg.geekmind.org/eee-control/ o bé, per la Karmic, http://danamlund.dk/eee-control/eee-control.html i descarregar el darrer paquest que s'hagi publicat.

Altres distribucions que funcionen amb Eeepc
Primerament vaig provar 'eeebuntu' (http://www.eeebuntu.org/) i 'easy peasy' (http://www.geteasypeasy.com/) de les quals m'hauria quedat amb 'eeebuntu' si no fos que no m'acabaven de funcionar les 'hotkeys' correctament. Feu una ullada aquest blog que és prou interessant (http://www.sergisogas.com/2009/02/easy-peasy-vs-eeebuntu/).