Pàgines

4 d’oct. 2016

Virtualbox permisos Carpeta Compartida

Virtualbox permet tenir carpetes compartides amb la màquina host. Amb màquines virtuals Linux, cal modificar els grups de l'usuari per tal de tenir permisos d'accés a la carpeta compartida.

Per afegir una carpeta compartida a virtualbox:
 


Si arrenquem la màquina virtual observarem que apareix una unitat nova "sf_*" però que no hi tenim permisos d'accés.
 

Per solucioanar-no només cal afegir l'usuari al grup "vboxsf" dins de la màquina virtual:
$ sudo adduser usuari vboxsf

I llavors reinciar la màquina virtual.

També es pot afegir l'usuari al grup utilitzant la interfície gràfica de configuració dels usuaris corresponent a cada escriptori. Amb cinnamon: