Pàgines

12 de maig 2013

Ubuntu 12.04 realtek rtl8723ae - instal·lació

$ sudo apt-get install build-essential linux-headers-generic linux-headers-`uname -r`
$ wget -O- http://dl.dropbox.com/u/57056576/DRIVERS/REALTEK/rtl_92ce_92se_92de_8723ae_linux_mac80211_0006.0514.2012.tar.gz | tar -xz
$ cd rtl_92ce_92se_92de_8723ae_linux_mac80211_0006.0514.2012
$ make
$ sudo make install
$ sudo modprobe rtl8723e


FONT: http://askubuntu.com/questions/139632/wireless-card-realtek-rtl8723ae-bt-is-not-recognized