Pàgines

23 d’abr. 2010

Instal·lació Adobe Reader en ubuntu 64 bits

opció1: La versió oficial d'Adobe Reader per linux és de 32 bits. Per instal·lar-la en un sistema de 64 bits ubuntu cal forçar que ignori l'arquitectura, tal i com mostra la següent comanda:

sudo dpkg -i --force-architecture AdbeRdr9.3.2-1_i386linux_enu.deb 

La pàgina de descàrrega oficial de l'Adobe Reader és:
http://get.adobe.com/reader/otherversions/ 

 opció2: descarregar la versió compilada per l'arquitectura adequada des de http://linuxappfinder.com/package/acroread