Pàgines

25 d’abr. 2010

gestió de carpetes compartides amb ubuntu 9.04 jaunty i 9.10 karmic (shares-admin)

er gestionar carptes compartides amb ubuntu ens caldrà, primer de tot, instal·lar els paquets necessaris de samba i de file sistem que són: samba i smbfs

1- obrim el terminal per instal·lar els paquets 'smbfs','samba' i 'winbind':
             sudo apt-get install smbfs samba winbind
2- reiniciem ordinador
Ja tenim instal·lat el programari necessari per tal de poder compartir carpetes.  Ara només ens quedea afegir els permisos necessaris per tal de poder compartir.
1- Dins de "sistema >> administració >> usuaris i grups" afegim el permís d'administrar carpetes a la xarxa local en el perfil del nostre usuari
2- Ara cal que afegim l'usuari i la contrasenya a samba que ens permetrar mapejar unitats de xarxa local. Per fer-ho pitgem ALT+F2 i escrivim 'gksudo shares-admin'
3- Dins de les propietats generals cal escollim un nom de grup de treball. El nom que vulguem.

4- Ara només ens queda seleccionar l'usuari nostre

5- Assignem una contrasenya pel nostre usuari. Aquesta no té perquè ser la mateixa d'inici de sessió, és la contrasenya que farà servir l'usuari 'usuari' per tal de connectar remotament una carpeta compartida.