Pàgines

10 de març 2017

Gimp: S'ha produït un error en obrir el fitxer PSD: Mode de color no compatible CMYK (Error loading PSD file: Unsupported colour mode: CMYK)

Alguns fitxers PSD donen error quan els obrim amb GIMP relacionat amb el mode de color CMYK. Hi ha diferents opcions per solucionar-ho, aquí només plantejo la opció de conversió prèvia del fitxer PSD a XCF usant Imagemagick sota un entorn GNU/Linux basats en debian (ubuntu, mint...).

El símptoma és que obrim un fitxer PSD amb Gimp i ens dona l'error:
No s'ha pogut obrir "....fitxer.psd":
S'ha produït un error en obrir el fitxer PSD: Mode de color no compatible CMYK


En anglès:
Error loading PSD file: Unsupported colour mode: CMYK

El primer que cal fer és instal·lar Imagemagick:
 

$ sudo apt-get install imagemagick

Un cop instal·lat ja podem usar la sentència "convert" amb els corresponents paràmetres i els fitxers d'entrada i de sortida (el convertit). Us poso un parell d'exemples extrets de les fonts citades més avall. Veureu que quan acaba l'execució retorna un "warning" però la conversió es fa correctament i es conserven totes les capes. Amb tots dos s'obté el mateix resultat:

$ convert fitxer_in.psd -channel RGBA -alpha Set -colorspace rgb fitxer_out.xcf
convert.im6: no encode delegate for this image format 'fitxer_out.xcf' @ warning/constitute.c/WriteImage/1213.

$ convert -depth 8 -colorspace RGB fitxer_in.psd fitxer_out.xcf
convert.im6: no encode delegate for this image format 'fitxer_out.xcf' @ warning/constitute.c/WriteImage/1213.


El resultat és un fitxer (
fitxer_out.xcf) que es pot obrir amb Gimp amb totes les seves capes. 

També es pot convertir a d'altres formats com PNG però, en aquest cas, el "convert" ens generarà tants fitxers PNG com capes tingui el PSD.

$ convert fitxer_in.psd -channel RGBA -alpha Set -colorspace rgb fitxer_out.png
Fonts: