Pàgines

4 de febr. 2015

Fonts habituals de windows per a Debian

Fonts equivalents més habituals:

apt-get install ttf-mscorefonts-installer

Fonts subtitutives de Calibri i Cambria:

apt-get install fonts-crosextra-carlito fonts-crosextra-caladea

Si feu servir LMDE 201403 cal tenir el repositori (/etc/apt/sources.list):

deb http://http.debian.net/debian/ jessie non-free contrib main

Instal·lant el font-manager podreu visualitzar totes les fonts insrtal·lades al sistema: apt-get install font-manager