Pàgines

15 de març 2012

Android virtualbox (tecles navegació)


  • Esc key = Enrere una pantalla
  • Window  key =anar a Home
  • Right Ctrl = Treure punter ratolí
  • Right Click Mouse: Inserir punter ratolí
  • Home = Home Button
  • Alt-F1 = Enter terminal
  • Alt-F7  = exit  Terminal
  • Menu key: Android Bottom menu
  • Alt-F4: Power off